Az appleteknek, amennyiben böngészőből futtatjuk őket, nincs joguk a merevlemezre írni. Ebből az következik, hogy az applet nem tudja lementeni a beállításokat, amiket esetleg megváltoztatunk.

Ezért a beállításokat mi magunk változtathatjuk meg, az appletet tartalmazó html módosításával (tanks.html)
Az eredeti tanks.html tartalma:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>sgTANKS</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#000000 TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
<CENTER>

<APPLET CODE="tanks.class" ARCHIVE="sgTanks.jar" WIDTH=750 HEIGHT=520>
<PARAM NAME="land1" VALUE="karthago">
<PARAM NAME="land2" VALUE="dakar">
<PARAM NAME="land3" VALUE="labyrinth">
<PARAM NAME="land4" VALUE="meadow2">
<PARAM NAME="startwith_" VALUE="classic">
<PARAM NAME="nosound_" VALUE="">
<PARAM NAME="p1up" VALUE="1">
<PARAM NAME="p1down" VALUE="q">
<PARAM NAME="p1left" VALUE="r">
<PARAM NAME="p1right" VALUE="y">
<PARAM NAME="p1fire" VALUE="control">
<PARAM NAME="p2up" VALUE="up">
<PARAM NAME="p2down" VALUE="down">
<PARAM NAME="p2left" VALUE="left">
<PARAM NAME="p2right" VALUE="right">
<PARAM NAME="p2fire" VALUE="shift">
</APPLET>

<CENTER>
</BODY>
</HTML>

Minket csak az

<APPLET CODE="tanks.class" ARCHIVE="sgTanks.jar" WIDTH=750 HEIGHT=520>
és
</APPLET>
közé eső rész érdekel. Észrevehetjük, hogy minden sor a következő alakú:
<PARAM NAME="paraméter_neve" VALUE="paraméter_értéke">
Ha valamelyik paraméter értékét megváltoztatjuk, az applet következő inditásakor már az új beállítással fut.

A paraméterek átadása nem kötelező. Ha a html csak ennyit tartalmazna:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>sgTANKS</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#000000 TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
<CENTER>

<APPLET CODE="tanks.class" ARCHIVE="sgTanks.jar" WIDTH=750 HEIGHT=520>
</APPLET>

<CENTER>
</BODY>
</HTML>

vagyis nem adnánk át egy paramétert sem, az applet a következő beállításokkal működne:
1) Egyetlen egy pályát ismerne, a Classic-ot.
2) A játék (természetesen) ezen a pályán (Classic) kezdődne.
3) A hangeffektusok be lennének kapcsolva.
4) A tankokat a következő gombokkal lehetne irányítani:
  1. játékos 2. játékos
Előre W Fel
Hátra S Le
Balra A Bal
Jobbra D Jobb
Tűz Control Shift

Az átadott paraméterekkel ezeket az értékeket tudjuk megváltoztatni.

Sem a paraméterek, sem a nekik átadott értékek nem érzékenyek a kis és nagybetűkre !

A LANDn paraméter
Ezzel a paraméterrel tudjuk beállítani az ismert pályákat. Például a

<PARAM NAME="land1" VALUE="karthago">

sorral azt mondjuk meg az appletnek, hogy az alapértelmezett Classic pályán kívül még van egy pálya, a Desert, amin szeretnénk játszani. Az átadott paraméter egy, a lands alkönyvtárban létező alkönyvtár neve kell legyen.
Akárhány új pályát átadhatunk paraméterként, egyetlen szabály, hogy land után következő számok növekvő sorrendben legyenek, egytől kezdődően , kihagyás nélkül. Például:

<PARAM NAME="land1" VALUE="palya">
<PARAM NAME="land2" VALUE="masikpalya">
<PARAM NAME="land3" VALUE="harmadik">

A STARTWITH paraméter
Ezzel a paraméterrel adhatjuk meg annak a pályának a nevét, amelyiken kezdeni szeretnénk a játékot. Ez alapértelmezés szerint a Classic. Természetesen az átadott érték itt is egy, a lands könyvtárban levő alkönyvtár kell legyen.

A NOSOUND paraméter
Ennek a paraméternek nem kell átadnunk értéket. Ha jelen van, az applet kikapcsolt hangeffektusokkal indul. A hangeffektusokat játék közben is kikapcsolhatjuk a Sound-al. Megtörténhet, hogy amennyiben a hangkártya foglalt, az applet Internek Explorer alatt exception-t adjon, és ne induljon el. Ilyenkor állítsuk be a NOSOUND paramétert, és indítsuk ujra az appletet.
A következő sor kikapcsolja a hangeffektusokat:

<PARAM NAME="NOSOUND" VALUE="">

A billentyűzet beállításai
Lehetőség van az irányítógombok megváltoztatására, amennyiben az alapértelmezett (lásd feljebb) gombok nem felelnének meg. Érdemes egy kis időt fordítani a gombok helyes beállítására, ugyanis billentyűzettől függően megtörténhet, hogy egyes gombok "ütköznek egymással". Például nagyon kellemetlen lehet, hogy amikor az egyik játékos nyomva tartja a tűzgombot, a másik nem tud lőni.

A billentyűzet beállításához segítséget nyújthat az F5-el előhívható, Billentyűzet-tesztelő ablak.

A billentyűzet beállításához a következő paramétereknek kell átadnunk a kívánt értékeket:

p1upElső játékos előre
p1downElső játékos hátra
p1leftElső játékos balra
p1rightElső játékos jobbra
p1fireElső játékos tűz
p2upMásodik játékos előre
p2downMásodik játékos hátra
p2leftMásodik játékos balra
p2rightMásodik játékos jobbra
p2fireMásodik játékos tűz

Az átadandó értékek pedig a következőek lehetnek:

  1. A..Z
  2. 1..0
  3. N1..N0 (a Numpad billentyűi)
  4. - = ; , /
  5. SHIFT, CONTROL, SPACE
  6. UP, DOWN, LEFT, RIGHT
  7. ENTER, DELETE, END, INSERT
  8. PAGEUP, PAGEDOWN
Fontos, hogy mielőtt a billentyűket megváltoztatnánk, ellenőrizzük le a működésüket (F5 - Billentyűzet-tesztelő ablak). Egy példa az első játékos billentyűinek megváltoztatására:

<PARAM NAME="p1up" VALUE="1">
<PARAM NAME="p1down" VALUE="q">
<PARAM NAME="p1left" VALUE="r">
<PARAM NAME="p1right" VALUE="y">
<PARAM NAME="p1fire" VALUE="control">